Thời gian: 11h00 – 12h00 trưa ngày 26/6/2021, trực tuyến trên nền tảng Docquity
Các bước để tải ứng dụng và được xác minh vào cộng đồng bác sĩ trên Docquity:

1. Tải app Doquity trên điện thoại:
• Trên App Store: https://apps.apple.com/us/app/docquity/id1048947290
• Trên Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.virinchi.mychat
2. Chọn ngôn ngữ tiếng Việt.
3. Chọn nước, nhập số điện thoại đăng ký và yêu cầu mật khẩu dùng một lần
4. Nhập OTP mặc định 4567
5. Nhập mã mời "VSSM" – đây là BƯỚC BẮT BUỘC
Nếu không nhập mã mời này, sẽ không tham được hội thảo
6. Nhập thông tin cá nhân
7. Đính kèm chứng chỉ, mã số hành nghề (có thể bỏ qua bước này)