Thời gian: 8 - 9/6/2024

Địa điểm: Khách sạn Đà Lạt - Sài Gòn,  180 Ba Tháng Hai, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Thông tin đăng ký tham dự vui lòng xem bên dưới hoặc liên hệ Ban Tổ chức: TS. Nguyễn Duy Thái (ĐT: 0984028686), ThS. Tăng Thị Thảo Trâm (ĐT: 0912279446).

Click here để tải chương trình Hội nghị chi tiết.