Ngày 29/3/2024, GS.TSKH. Dương Quý Sỹ - Chủ tịch Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam, Phó Trưởng Tiểu ban GDNN - Uỷ viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục & PTNL Việt Nam đã có bì tham luận về chủ đề: “Vai trò của Y học Giấc ngủ trong Phát triển Thể thao Thành tích cao: Thực trạng và Giải pháp tại tỉnh Bình Dương” tại Toạ đàm khoa học "Sơ kết 3 năm thực hiện đề án phát triển thể dục thể thao tỉnh Bình Dương giai đoạn đến 2025 - Định hướng đến 2030".

 

Click here hoặc quét mã QR dưới để tải bài tham luận tại đây.

                         

--------------
Tác giả: TS. Nguyễn Duy Thái 
Trưởng VPĐD Hội Y học giấc ngủ khu vực phía Bắc tại Hà Nội
Phó Chủ tịch Liên Chi hội Y học cổ truyền - Y học giác ngủ Việt Nam